BEER OVERLEGT VISIESTUK HERZIENING TELECOM LENTIS

BEER OVERLEGT VISIESTUK HERZIENING TELECOM LENTIS

Ten overstaan van een achtkoppige adviesraad verdedigde BEER afgelopen week - in samenwerking met BeeSmart - het visiestuk 'Herziening Telecom Infrastructuur Stichting Lentis'.

Stichting Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische psychiatrie en ouderenzorg. Cliënten van alle leeftijden kunnen bij Lentis terecht voor behandeling, ondersteuning en begeleiding bij ernstige psychiatrische, psychogeriatrische en psychosociale problemen.

De concrete vraag van Stichting Lentis, dat bestaat uit honderdvijftien gebouwen, vijfenzestig locaties en vijfenveertighonderd medewerkers, aan BEER: "Graag zouden wij uw visie als bedrijf horen op de toekomst van de Telecom met daarbij de organisatie Lentis als uitgangspunt. Met andere woorden: welke kant moeten wij op om toekomstgericht te investeren in de Telecom?".

In de presentatie schetste BEER een beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en in het bijzonder hoe hier als Stichting Lentis op te anticiperen. Naast BEER werden nog vijf andere partijen gehoord. Drie partijen gaan door naar de volgende ronde. In hoeverre de visie van BEER overeenkomt met de toekomstplannen van Stichting Lentis horen we op korte termijn.  

Terug naar nieuwsoverzicht