BEER START SCHOLENONDERZOEK TALENT PRIMAIR

BEER START SCHOLENONDERZOEK TALENT PRIMAIR

Als school wil je maar met één ding bezig zijn: het geven van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en zorgt voor de overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden. In theorie is dit een prachtig ideaal. De praktijk is echter - als altijd - weerbarstig.

Het leveren van kwalitatief goed onderwijs is tegenwoordig - hoe treurig ook - een zaak van nauwkeurig boekhouden. Elke euro die niet wordt besteed aan scholing is er immers één teveel. Talent Primair in Huizen is dezelfde mening toegedaan en heeft BEER gevraagd te onderzoeken óf - en zo ja, op welke terreinen - er bespaard kan worden binnen de tweeëntwintig aangesloten basisscholen van de stichting.

In samenspraak met het bestuur van Talent Primair zal BEER zich richten op de negen grootste kostenposten, te weten: energie, schoolartikelen, Telecom, schoonmaak, beveiliging, afval, verzekeringen, printing en koffie. Het doel van het onderzoek: het geven van een gedegen besparingsadvies voor alle genoemde diensten.

BEER richt zich de komende periode op de eerste drie pijlers: energie, schoolartikelen en Telecom. Om inzicht te krijgen op de uitgaven zal BEER op de diverse schoollocaties de lopende contracten inzien, inkoopnota's kopiëren en 1:1 afzetten tegen de tarieven die de partners/ leveranciers van BEER hanteren. Periode 1 wordt afgesloten met een kostenanalyse -> besparingsplan -> besparingsrealisatie. Periode 2 worden schoonmaak, beveiliging en afval aan een nader onderzoek onderworpen.

Terug naar nieuwsoverzicht